Nový majitel F1 registruje výrazný pokles výnosů až o 160 milionů dolarů

Společnost Liberty Media v roli nového vlastníka formule 1 zveřejnila své hospodářské výsledky datující se od začátku roku ke konci měsíce září, ve kterých dosahuje čistých ztrát ve výši 160 miliónů dolarů. Největší dopad na ekonomické skóre mají zvýšené náklady a absence GP Německa.

1 Štítky: F1 Liberty Media Zveřejněno 16. 11 2017 — Josef Nekvinda

Na odměny týmům ze strany vedení sportu jde ročně na 68 procent všech zisků. Platí tedy přímá úměra mezi počtem závodů během sezóny a výší příjmů následně přerozdělených jednotlivým stájím. Pravidlo ale funguje i opačným směrem – čím vyšší náklady, tím nižší jsou zisky a odměny. Vyplácí se vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce od března do listopadu, tedy po čas celé sezony.

Liberty Media se odkoupením mateřské společnosti Delta Topco (Formula One Group) stala novým vlastníkem F1 už v lednu, nicméně od té doby nepodepsala smlouvu s žádným významným sponzorem nebo novým hostitelem. Letošní kalendář navíc přišel o Velkou cenu Německa a tak je pochopitelné, že příjmy v meziročním srovnání šly výrazně dolů. Jen během posledních tří měsíců (vztaženo ke konci září 2017) o 19 miliónů dolarů v porovnání se stejným obdobím v roce 2016.

Rozhodnutí odstavit Německo z mapy formule 1 na obranu Liberty Media přišlo dlouho před avizovanou transakcí. Lze ale jen těžko obhajovat neschopnost podepsat nové lukrativní smlouvy, které by mohly pokles příjmů plynoucí ze ztráty závodu vyrovnat. Úsudkem tak může být, že formule 1 není mezi veřejností příliš žhavým zbožím a přilákat potenciální obchodní partnery je proto v současnosti nesnadný úkol.

Automobilky si stěžují na nový motor. Mají navrhnout vlastní.

Jenomže jak se zdá, může být i hůře. Stačí vzpomenout na zpátečku, kterou nasadil Silverstone, který vycouval ze sedmiletého kontraktu kvůli zvyšujícím se nákladům za pořadatelství. Čistě pragmaticky vzato ani tohle není obzvláště oslňující vizitka, zvážíme-li fakt, že GP Velké Británie byla vždy jakousi výkladní skříní celé F1. To ale není jediný neúspěch amerického vedení. Svou smlouvu předčasně vypověděla i Malajsie, jenž měla závody hostit minimálně do příští sezony, avšak rozloučila se už letos.

Nicméně jako by tyto zprávy nesepnuly výstražný alarm ‚pozor, něco se děje,‘ a tak LM i nadále vcelku nešetrně zacházela s dostupnými prostředky investováním do nového luxusního sídla v Londýně, v plánu je otevření úřadu v New Yorku a do náboru nových zaměstnanců. USA je bez pochyby velkou investiční příležitostí, na druhou stranu je třeba být upřímný v hledání odpovědi na otázku, zda zrovna zde je touha po nabízeném produktu. A v tomto případě je výsledek nejistý. Stačí se podívat na dominantní americkou sérii NASCAR, jenž zápolí i přes etablovanost u tamního obecenstva.

Ze zveřejněných ekonomických výsledků Liberty Media vyplývá, že ‚prodejní, obecné a administrativní‘ výdaje za prvních devět měsíců vzrostly téměř o 20 procent a celková částka tak činí 88 miliónů dolarů. Nejvyšší položkou ze zmíněného nárůstu jsou doslovně „vyšší personální výdaje jakožto následek zvýšeného počtu zaměstnanců.“ Ve spojení se ztrátou z GP Německa klesnou i zisky společnosti Delta Topco, z nichž zmiňovaných 68 procent jde na odměny týmům. Vyjádřeno čísly, ke konci měsíce září by účastníci šampionátu vyinkasovali souhrnně 650 miliónů dolarů. Tedy o 41 miliónů dolarů méně než vloni.

Vedení F1 odpovídá na kritiku nových motorů a rozpočtového stropu

Jednou z dalších položek na seznamu výdajů jsou i úroky z dluhu. Liberty si k nákupu své akvizice byla nucena vypůjčit 1,2 miliardy dolarů, přičemž samotná F1 hospodařila s dluhem 3 miliardy dolarů, který zde zanechalo předchozí vedení v podobě CVC. Tento dluh po změně majitele i nadále narůstá a na počátku srpna dosahoval výše 3,3 miliardy. Na seznamu jsou však i další červené položky. Sečteno podtrženo, celková ztráta za devět měsíců, kdy je u kormidla Liberty Media, činí 160 miliónů dolarů.

A ani vyhlídky pro ni nejsou příliš optimistické. Britské a francouzské úřady pro odhalování korupce před časem zahájily předčasné šetření správy F1 při uzavírání tzv. Konkordských dohod. Ředitel útvaru SFO (Serious Fraud Office) David Green v televizi britského zpravodajství prohlásil, že bude provedeno důkladné právní řízení. Současné dohody jsou platné do roku 2020, přičemž po tuto dobu má Liberty Media zajištěné příjmy. Týmy už také měly příležitost k nákupu akcií FWONK, čímž by stvrdily svůj dlouhodobý zájem o F1. Žádný z nich se ale k tomuto kroku neodhodlal.

Diskuse k článku

Napsat komentář