Ředitelství závodů je podporováno vzdáleným pracovištěm v Ženevě. Jak funguje?

Od rozpoznávání tvarů za pomoci umělé inteligence a označování rádiových zpráv až po prosté sledování závodních incidentů - schopnosti dálkového operačního centra FIA (ROC) se v sezóně 2023 výrazně rozšířily, jak vysvětlují vedoucí dálkového operačního centra FIA a zástupce ředitele závodu Tim Malyon a vedoucí strategie informačních systémů pro jednomístné vozy Chris Bentley.

Štítky: FIA Pravidla Technika Zveřejněno 24. 11 2023 — GPF1.cz

Jak se ROC (Remote Operations Centre) vyvíjelo od svého spuštění? Na jaké hlavní oblasti se zaměřilo?

Tim Malyon: ROC byl spuštěn na začátku sezóny 2022, tři týdny před Velkou cenou Bahrajnu, a prošel několika fázemi. První bylo správné nastavení technologie a architektury, takže bych řekl, že první čtyři závody byly pozorovací fází. Závody 5 až 8 se týkaly zavedení vyšší úrovně technologie, která by umožnila ROC aktivně podporovat Race Control, a to zahrnovalo posílení komunikačních linek mezi okruhem a ROC a také nasazení nového vybavení a IT nástrojů, které by ROC poskytly stejné nástroje, jaké existují v Race Control (ředitelství závodu). A konečně, řekl bych, že pravděpodobně poslední třetina roku 2023, aktivněji přispívala k identifikaci problémů a kontrole dodržování předpisů během jízd.

Chris Bentley: V tomto roce jsme se zaměřili na vývoj softwarové platformy pro řízení závodů, abychom umožnili mnohem efektivněji přispívat více lidem a lidem na dálku. Když se podíváte na to, jak jsme loni prováděli sledování incidentů, sledovali jsme videopřenos, a pokud jsme viděli problém, tak jsme se spojili s interkomem, ústně sdělili časový údaj a auto a pak ho musela jít najít Race Control. Letos jsme systémy vyvinuli tak, aby byly mnohem automatizovanější, takže z ROC můžeme pozastavit video, stisknout tlačítko, zkontrolovat správnost údajů a stisknutím tlačítka odeslat incident do systémů Race Control.

TM: Druhý rok byl zaměřen na vývoj řetězce nástrojů pro práci s lidmi na vzdálených pracovištích a na odstranění velké části ústní komunikace, kterou jsme měli v prvním roce, protože ačkoli to zní divně, ústní komunikace má tendenci vést k nedorozuměním a chybám.

Limity trati jsou ve Formuli 1 stále diskutovaným tématem. Jak ROC pomohl zlepšit proces detekce v roce 2023?

TM: Jak asi většina lidí ví, traťové limity se skutečně dostaly do popředí zájmu při Velké ceně Rakouska, kde byla po závodě potrestána řada jezdců a bylo třeba prozkoumat asi 1200 potenciálních prohřešků proti traťovým limitům. Od té doby jsme přístup výrazně změnili. Například při nedávné Velké ceně Kataru pracovalo na traťových limitech osm lidí namísto čtyř v Rakousku a ti dohromady monitorovali 820 průjezdů zatáčkami, z nichž bylo následně 141 hlášení odesláno do Race Control a z nich se Race Control rozhodl vymazat 51 kol. Díky Rakousku a vylepšením softwaru se můžeme těmito kontrolami zabývat a udělat z nich 150 hlášení. Nyní je to jednoduché, stačí rozkliknout seznam hlášení a říct ano nebo ne.

Pokud jde o věci, jako jsou traťové limity, je ROC v tuto chvíli zařízením pro zpracování dat. Bude se v budoucnu vyvíjet? Upřímně řečeno, myslím, že by se to mohlo mírně vyvinout směrem k VAR (fotbalový video asistent – rozhodčí), kdy bychom skutečně jmenovali lidi pracující na dálku jako tzv. soudce faktu v terminologii motoristického sportu. Ale v tuto chvíli se jedná o zdroj pro zpracování dat, který má pomáhat ředitelství závodu.

CB: Snímá pracovní zátěž ze stolu Race Control a umožňuje nám rozšířit celkovou práci, kterou Race Control během závodu vykonává. Platí to i pro věci, jako jsou časové penalizace v závodě. Dříve se na to muselo nahlížet v Race Control. Nyní je to vyřazeno z provozu. Pomocí softwarových nástrojů máme možnost zkontrolovat více videí, označit incident jako analyzovaný a vytvořit složené video, na které se může podívat závodní kontrola nebo stewardi. Takže opět jde o to, vzít spoustu dat, filtrovat je a pak poskytnout jednoduchý balík dat Race Control nebo stewardům, aby mohli rychleji pracovat.

Co se změnilo od Rakouska do současnosti?

TM: Kdybych to měl shrnout do hlavních bodů, pokud jde o pohled na Rakousko a současnost, pak první věc, kterou musím říct, je, že jsme provedli změnu stavu. Dříve jsme měli tři různé zdroje dat, pokud jde o způsob identifikace potenciálního porušení limitů trati, detekci na voze, což byl odhad polohy vozu vzhledem k trati, detekci smyčky nebo manuální detekci prostřednictvím něčích očí. V podstatě jsme po Rakousku došli k závěru, že všechny tyto tři zdroje dat odesílají potenciální hlášení, a pokud jste vyřadili všechna ta, která byla smyčkami hlášena chybně, a pak provedli analýzu, která říká, že všechna ta, která byla smyčkami hlášena správně, byla také zachycena člověkem, odpověď byla ano. Takže jsme v podstatě dospěli k závěru, že smyčky nebyly dostatečně přesné. A že zdaleka nejpřesnějším řešením bylo, když se na samotné video podíval datový analytik. To je vlastně zajímavý prvek příběhu, protože v současné době díky určování polohy smyček, díky určování polohy pomocí GPS atd. stále vítězí člověk.

CB: Smyčky jsme nyní vypnuli pro každý okruh, pokud se na něm nenachází šikana, protože prostě překážejí tomu, čeho se snažíme dosáhnout. A nakonec platí pravidlo, že pokud je to příliš těsné, pak má výhodu jezdec (uplatnění prezumpce neviny).

Jaké jsou další kroky v rozvíjejícím se souboru nástrojů ROC?

TM: Do budoucna se snažíme všechny tyto technologie vylepšovat a zavádět nové. Nadále se vyvíjí určování polohy vozů, aby se zlepšila přesnost. Plánujeme také zdvojnásobit velikost ROC, pokud jde o počet lidí, kteří přejdou ze čtyř na osm, a příští rok zdvojnásobíme šířku pásma spojení mezi tratí a Ženevou (sídlo ROC), abychom usnadnili práci více lidem na dálku.

CB: Dalším krokem je počítačové vidění. To zahrnuje analýzu tvaru, kdy máme čáru, která je okrajem trati, a software vypočítá počet pixelů za touto čárou.

TM: V současné době jsme “hrubě vynutili” situaci tím, že jsme si řekli “potřebujeme provést tisíce kontrol, jak to uděláme”? No, hodíme na to lidi, protože to je nejpřesnější řešení. Nyní se snažíme zavést úroveň nad ROC, a to je software s umělou inteligencí.

Opět to může znít divně, ale metodika s touto umělou inteligencí má mnoho paralel s diskusemi, které v současné době probíhají v medicíně, a s využitím počítačového vidění, například při skenování dat ze screeningu rakoviny. Došli k závěru, že nechtějí používat počítačové vidění k diagnostice rakoviny, ale chtějí ho použít k vyřazení 80 % případů, kdy se zjevně nejedná o rakovinu, aby měli dobře vyškolení lidé více času na prozkoumání 20 % případů. A na to se zaměřujeme.

Takže, jak jsme řekli, v současné době je to z 800 až na 140, a nyní až na 50 případů. To, na co se s umělou inteligencí zaměřujeme, je snížit počet těch 800 na 50 – odstranit ty, které zjevně nepotřebují lidské posouzení. Takže nyní máme dvě vrstvy kontroly a přidáme další vrstvu počítačového vidění nahoru. A to umožní odborným uživatelům v ROC prověřit menší počet potenciálních porušení předpisů, což by mělo dále snížit počet hlášení, která jdou do Race Control, a celkově zvýšit rychlost zpracování.

CB: A to se děje již tento víkend v Abú Zabí, kde budeme paralelně provozovat Computer Vision. Mateřská společnost SBG, která dodává platformu RaceWatch pro FIA, se jmenuje Catapult a jsou to lidé, kteří nasazují vesty s malými přijímači profesionálním sportovcům v NFL, fotbale atd. Existují příklady z NFL, kde dokážou identifikovat každého hráče na hřišti, i když jsou ve velkém chumlu. Tuto technologii můžeme používat i v přímých přenosech. To bude stejné jako nový nástroj, a pak budeme moci nakreslit “čáry zájmu”. A pak by se umělá inteligence učila za pochodu.

Byl to rok exponenciálního vývoje a zdokonalování, jaké jsou tedy hlavní poznatky z roku 2023?

TM: Myslím, že tím hlavním je vhodně využívat technologie a přimět je, aby pracovaly pro vás. To je hlavní věc, kterou jsme v průběhu tohoto roku udělali. Za druhé komunikace je stále králem. A s tím, jak se rozšiřujeme, je to ještě důležitější, a to byl proces učení, nejen pokud jde o procesy a postupy, ale také o lidi a jejich interakci s těmito novými systémy, mezi sebou navzájem a s Race Control.

Když to přeneseme do třetího roku, je největším imperativem rozšířit zařízení a pokračovat v investicích do softwaru, protože tak dosáhneme velkých pokroků. A posledním poznatkem pro mě je být otevřený novým technologiím a pokračovat ve vývoji.

Opakovaně jsem říkal, že člověk v současné době v určitých oblastech vítězí. Možná tomu tak je i nyní, ale domníváme se, že v konečném důsledku jsou automatizované kontrolní systémy pracující v reálném čase cestou vpřed.