Uhlíková neutralita, minimalizace odpadů, zdraví a pohoda – McLaren jde příkladem

Společnost McLaren vydala svou druhou zprávu o udržitelnosti ve vztahu k životnímu prostředí, ve které zdůrazňuje některá zlepšení, kterých bylo v uplynulém roce dosaženo v celé organizaci, a to, co se chystá v budoucnu.

Štítky: McLaren Zveřejněno 20. 05 2023 — GPF1.cz

Zpráva týmu z Wokingu, která má 48 stran, je rozdělena do čtyř klíčových pilířů, které se týkají cílů Net Zero, oběhového hospodářství (minimalizace zdrojů a odpadu a maximalizace hodnoty), rozmanitosti, rovnosti a začlenění a zdraví a pohody.

Nejbližší show KOLO na KOLO se koná 1. června v Liberci. VSTUPENKY ZDE.

Čistá nula
Co se týče úsilí o dosažení cíle Net Zero, společnost McLaren již dosáhla 22% snížení emisí skleníkových plynů oproti výchozímu roku 2019, včetně 9% snížení emisí z letecké nákladní dopravy – ušetřila tedy tolik elektřiny, že by to stačilo na napájení 100 průměrných britských domácností za rok. Těchto čísel dosáhli díky používání menšího množství materiálů při konstrukci svých vozů F1 a doplňkovým změnám, jako je přechod světel na LED diody a přeprava většího množství vybavení na závody námořní dopravou. Co se týče budoucnosti, McLaren chce do roku 2030 snížit emise na polovinu a do roku 2040 dosáhnout nulových emisí a zároveň využít svou platformu k osvětě v oblasti klimatu.

Oběhové hospodářství
Snížením množství stavebního odpadu, efektivnějším využíváním zdrojů a lepším nakládáním s materiály společnost McLaren vykázala snížení celkového množství odpadu o 19 %. Ušetřili také téměř 400 kelímků na kávu týdně a eliminací jednorázových plastů a darováním nespotřebovaných potravin z továrny zabránili vzniku odpadu u téměř 1 000 jídel. Do budoucna chce McLaren postoupit o krok dál a vyvinout plně cirkulární vůz F1, a tím urychlit přechod k oběhovému hospodářství.

Diverzita, rovnost a inkluze
V rámci pokračující snahy o zlepšení diverzity a rovných příležitostí v celém sportu McLaren poznamenal, že 33 % jeho nových zaměstnanců do roku 2022 pochází z nedostatečně zastoupeného prostředí. V roce 2021 také spustil alianci McLaren Racing Engage, která na akcích podporovaných jejich ambasadory programu STEM osloví 4 000 studentů, zatímco jejich program STEM day se má ve spolupráci s F1 rozšířit do britských škol.

McLaren uvedl, že chce být v budoucnu “nejrozmanitějším a nejinkluzivnějším týmem” v F1, a do roku 2030 chce mít 40 % svých zaměstnanců z nedostatečně zastoupených skupin.

Zdraví a pohoda
Aby se zaměstnanci mohli cítit co nejlépe v práci i mimo ni, McLaren uvádí, že 6 % týmu jsou odborníci na první pomoc v oblasti duševního zdraví, a popisuje je jako “klíčovou součást naší podpůrné struktury”. Současně s tím byly uspořádány webové semináře zaměřené na problematiku zdraví a pohody, které mají za cíl vzdělávat zaměstnance.

Společnost McLaren slíbila, že bude i v budoucnu pokračovat v propagaci a podpoře fyzického a duševního zdraví a pohody svých zaměstnanců – a komunit, které ovlivňují.

Více informací o nejnovější zprávě o udržitelnosti společnosti McLaren naleznete na oficiálních webových stránkách.