FIA vysvětluje, proč jsou kontroly aut namátkové. A že to funguje

Po diskvalifikaci dvou vozů z Velké ceny Spojených států se pozornost soustředila na postupy FIA při kontrole po závodě. Při analýze provedené technickými experty FIA bylo u vozů Mercedes Lewise Hamiltona a Ferrari Charlese Leclerca zjištěno opotřebení prken podlahy překračující limity stanovené předpisy, zatímco stejné kontroly provedené u dalších dvou vozů žádné porušení předpisů nezjistily.

Štítky: FIA Pravidla Zveřejněno 26. 10 2023 — GPF1.cz

Jak tedy FIA kontroluje dodržování předpisů a je to stejné na každé velké ceně?

Odpověď zní, že každý víkend se provádí řada náhodných kontrol různých částí vozů. Tento proces funguje již mnoho desetiletí a slouží k zajištění souladu s předpisy díky tomu, že týmy před závodem nevědí, které konkrétní oblasti kterých vozů mohou být prověřeny nad rámec standardních kontrol prováděných každý víkend na každém voze (například vzorek paliva odebraný ze všech vozů po každé Grand Prix). To znamená, že z jejich pohledu může být kdykoli zkontrolována jakákoli část vozu a důsledky nedodržení technických předpisů mohou být přísné.

Technický tým FIA pro F1 má bohaté zkušenosti a také údaje z mnoha zdrojů a senzorů, které pomáhají při rozhodování o tom, které aspekty shody mohou být kontrolovány. V naprosté většině případů jsou všechny vozy shledány vyhovujícími. Nicméně, jak se stalo v Austinu, občas se zjistí porušení pravidel a nahlásí se komisařům, kteří rozhodnou o dalších opatřeních a krocích.

Při provádění těchto testů se v omezeném čase, který je k dispozici po skončení velké ceny a předtím, než je třeba vozy vrátit týmům k demontáži a převozu na další závod, odvede obrovské množství práce. Přestože se provádí celá řada kontrol, není možné v krátkém čase zkontrolovat všechny parametry každého vozu – a to platí zejména v případě závodních víkendů, které se konají za sebou, kdy je třeba brát v úvahu i termíny přepravy.

Proto je tak cenný proces náhodného výběru určitého počtu vozů pro kontrolu po závodě v rámci různých aspektů předpisů. Každý tým si je vědom, že výběr je možný, a chápe, že šance na odhalení jakéhokoli nedostatku v souladu s předpisy je velká.

Kontrolní proces se neomezuje pouze na kontroly po kvalifikaci a po závodě. FIA provádí také dodatečné prohlídky mezi kvalifikací a závodem a kromě řady vozů vybraných ke kontrole po závodě je minimálně jeden vůz vybrán k ještě podrobnější analýze vnitřních komponent. Tyto “hloubkové kontroly” jsou invazivní a často vyžadují demontáž významných komponent, které se pravidelně nekontrolují kvůli časové náročnosti postupu. Tento proces zahrnuje porovnávání fyzických součástí se soubory CAD, které musí týmy dodávat FIA, a také ověřování údajů týmů, které neustále sledují softwaroví inženýři FIA.

Stejně jako vše ve Formuli 1 se tento proces v průběhu let vyvíjel a zdokonaloval, aby představoval nejpřísnější a nejdůkladnější metodu monitorování neuvěřitelně složitých vozů současné generace F1, která působí jako vážný odstrašující prostředek a zároveň je prakticky dosažitelná v rámci logistiky víkendových velkých cen.