FIA přemýšlí, jak potrestat Red Bull

FIA potvrdila, že Red Bull překročil loňský rozpočtový strop v mírnějším stupni (do 5 %). O trestu ale nerozhodla.

Štítky: FIA Finance Red Bull Zveřejněno 11. 10 2022 — GPF1.cz

Správa rozpočtových stropů FIA v současné době rozhoduje o vhodném postupu podle Finančního řádu ve vztahu k týmům Aston Martin (který se dopustil procedurálního porušení) a Red Bull a další informace budou sděleny v souladu s tímto řádem.

Mezinárodní automobilové federace ve svém oficiálním prohlášení doslova uvedla:

“Finanční předpisy byly v mistrovství světa formule 1 zavedeny od sezony 2021 po jednomyslném schválení soutěžícími. Záměrem Finančních předpisů je omezit výdaje v šampionátu, aby byla zajištěna dlouhodobá životaschopnost mistrovství a podpořeno sbližování výkonů mezi týmy, čímž se vytvoří napínavější závody. Předpisy jsou velmi komplexní a odrážejí složitost celého sportu. Proces, v jehož rámci jsou finanční zprávy týmů následně kontrolovány Správou FIA pro omezení nákladů, vyžaduje značné množství práce, která byla provedena v čase předpokládaném FIA. Je to analogické časovému rámci, který se objevuje v jiných významných sportovních soutěžích.

Správa rozpočtových stropů je odpovědná za správu, monitorování dodržování finančních předpisů, vyšetřování případů podezření na jejich nedodržení prostřednictvím procesu auditu nebo zahájením úplného vyšetřování, pokud to považuje za oprávněné, a za přijetí příslušných donucovacích opatření v případě jakéhokoli údajného porušení.

Správa rozpočtových stropů má při řešení údajného porušení finančních nařízení několik možností. Pokud to považuje za vhodné, může s dotyčným soutěžitelem uzavřít dohodu o narovnání, tzv. dohodu o akceptovaném porušení, v případě porušení procesních předpisů nebo porušení při menším překročení výdajů, nebo pokud nelze dosáhnout dohody nebo pokud to správa nákladových stropů považuje za vhodnější, může případ postoupit rozhodčí komisi pro rozpočtové stropy. V případě údajného závažného porušení limitů překročení výdajů musí správa rozpočtových stropů případ postoupit rozhodčí komisi pro rozhodování o limitech nákladů.

Panel pro rozhodování o rozpočtových stropech se skládá ze šesti až dvanácti soudců, které volí Valné shromáždění FIA v souladu se stanovami FIA z kandidátů navržených buď členskými sportovními asociacemi FIA, které mají právo hlasovat, nebo skupinou nejméně pěti týmů F1.

Porušení postupů může mít za následek finanční pokuty a/nebo menší sportovní pokuty (v případě přitěžujících okolností), jak je podrobně uvedeno ve Finančním řádu. Drobné porušení nadměrných výdajů (<5% limit nákladů) může mít za následek finanční pokuty a/nebo drobné sportovní pokuty. Pouze podstatné překročení limitu nákladů (>5 % limitu nákladů), pokud je potvrzeno před rozhodčí komisí pro stanovení limitu nákladů, bude mít za následek povinné odečtení bodů z mistrovství konstruktérů a může vést k dodatečným finančním pokutám a/nebo podstatným sportovním penalizacím.”