Politika rozděluje. Sport spojuje

Politika do sportu nepatří jednoduše proto, že je jiným organizmem než sport. Člověku nebo organizaci by mělo být umožněno vyjádřit se podle svého vlastního přesvědčení k čemukoli, co uzná za vhodné. Limit této svobody slova - velmi chytře - definuje jedna jediná hranice: hranice toho, kde taková svoboda říci cokoli, narazí na svobodu (a práva) někoho jiného. Taková hranice je dána i tím, co je předmětem činnosti daného byznysu. V našem případě tím, co je smyslem pořádání velkých cen F1. To, že je formule 1 jedním z nejúspěšnějších byznysů planety, nedává právo těm, kteří díky F1 vydělali milé peníze, získali slávu a postavení, zpochybňovat její morální principy tím, že se nevyjadřuje ke společenským a politickým problémům. Protože sport spojuje. Politika rozděluje.

Štítky: FOM Lewis Hamilton Zveřejněno 10. 07 2020 — Tomáš Richtr

Způsob, jakým zemřel George Floyd, je znepokojující ve všech ohledech. Vlna emocí a společenských nepokojů, kterou tragická událost vyvolala, je seizmickým otřesem globálního charakteru o síle minimálně devíti mých jmenovců (Richt(e)rů). Taková síla pochopitelně otřese i prostředími, které se z povahy věci snaží být vůči těmto emocím imunní – třeba sportem. Je to logické. Musí existovat rovnováha. Jestli se to na jedné straně spektra emotivně řeže, musí na straně druhé existovat stabilizační prvky. A sport je jedním z nich.

Politika z povahy věci lidi rozděluje. Dnes víc a vážněji,  než kdy dřív. A sport naopak spojuje.

Když se Lewis Hamilton rozhodne využít své slávy a začne bojovat proti rasismu s využitím síly platformy, kterou mu formule 1 poskytla, nelze mu nic vyčítat a naopak můžeme jenom kvitovat jeho odvahu. Horší už je to ale v momentě, kdy s využitím stejné síly konfrontuje lidi (nebo organizace), které k danému tématu mlčí, nebo se jenom rozhodli se k němu veřejně nevyjádřit. Překračuje tím onu křehkou hranici svobody v tom smyslu, že jakkoli je správné chránit Hamiltonova práva vyjádřit se k čemukoli, současně je nutné chránit práva jiných nevyjádřit se k tomu, k čemu zrovna nechtějí.

Někteří britští komentátoři F1, placení nejspíše od počtu znaků textu, který vyprodukují, a od počtu page views s tím spojených, se hned přeorientovali, a začali do světa burácivým způsobem hlásat, že konečně nadešel čas připustit si, že hranice mezi sportem a politikou padají. Bohužel tím ve velkém přispěli degeneraci velmi složitého tématu rasismu, diskriminace, absence rovných příležitostí do zpravodajsko-statistického přehledu o tom, kdo je, a kdo není ochoten pokleknout před začátkem úvodní velké ceny ročníku 2020.

Ve snaze podpořit různorodost se tahouni takového hnutí nachytali ve vlastní pasti tím, že jim nedošlo, že podle principů různorodosti, které sami prosazují, může v různých částech světa akt pokleknutí znamenat něco jiného. Svou intenzivní – a nejspíše upřímnou – snahou tak paradoxně bourají to, co se snaží postavit.

Formule 1 nemá analyzovat příčiny toho, kdo poklekl, a kdo ne. Vedle rasismu existuje řada dalších významných společenských problémů. Má i těm formule 1 nabídnout sílu své platformy? A kdo se nepřidá, je považován za toho, kdo souhlasí?

O to důležitější je stavět bariéry mezi politiku, společenské dění a sport.

Individuálním lidem by nemělo být bráněno projevit gesta v souladu s projevem svobody slova a principem nenarušení svobody někoho jiného.

Je ale extrémně nebezpečné vytvářet pocit viny u každého, kdo zvolil cestu nevyjádřit se. Nebo se vyjádřit jinak. My se vyjadřujeme třeba takle:

Naším vyjádřením, myšleno vyjádřením lidí pohybujících se ve světě F1,  je způsob našeho života! Každý den. Jezdíme po celém světě a potkáváme se s různými národnostmi a rasami i pohlavími. Vyhledáváme spolupráci s těmi, kteří mají talent, intelekt, píli, nasazení, loajalitu. Bez ohledu na barvu pleti, vyznání, pohlaví.

Takový přístup, každý den, už desítky let, je naším bojem proti rasismu a za rovné příležitosti. A nechceme, aby byl tento boj zpochybňován tím, že jsme hlasitě nezařvali na sociálních sítích. Že jsme nevybarvili naše auto v duhových barvách.

Nebo že jsme nepoklekli.

Chceme sdílet radost z velkých cen F1. Ať jsi odkudkoli, ať máš jakoukoli barvu pleti, ať jsi jakéhokoli pohlaví.

Sport spojuje.

Politika rozděluje.

Proto je dobrý nápad oddělit jedno od druhého.