“Vánoční večírek auto nezrychlí” – bizarní změny rozpočtových stropů

Na tiskové konferenci Velké ceny Monaka se šéfové tří týmů Formule 1 podělili o své názory na připravované změny v rozpočtových stropech, které mají vstoupit v platnost od sezony 2026. Rozpočtový strop by měl vzrůst na 215 až 220 milionů dolarů, přičemž bude zahrnovat více položek než doposud. Včetně vánočních večírků.

Štítky: Alessandro Alunni Bravi Bruno Famin Christian Horner Finance Zveřejněno 24. 05 2024 — GPF1.cz

Christian Horner, šéf týmu Red Bull, zdůraznil, že je důležité najít rovnováhu mezi výdaji a výjimkami, které neovlivňují výkon vozů. „Myslím, že je to otázka nalezení rovnováhy. Během zavádění rozpočtového stropu jsme se hodně naučili. Co je nejdůležitější pro rok 2026, je, aby zaměstnanci nenesli tíhu těchto změn. Diskutujeme o tom, co bude zahrnuto, co zůstane vynecháno a co je relevantní pro vytváření výkonu,“ uvedl Horner. Dále zdůraznil, že je důležité, aby zaměstnanci nebyli ti, kteří na změny doplatí. „Například, zda vánoční večírek skutečně zrychlí váš vůz? Pokud by měl být zahrnut do stropu, každý technický ředitel by samozřejmě raději volil přední křídlo než vánoční večírek. Je tedy důležité najít rovnováhu mezi výjimkami a tím, co je zahrnuto do vyššího čísla,“ dodal.

Bruno Famin, šéf týmu Alpine, navrhl, že by celý proces mohl být zjednodušen. „Možná je další myšlenkou také zkusit zjednodušit proces. Finanční regulace jsou velmi komplikované a pokud bychom je mohli na některých bodech spravovat trochu jinak, bylo by to jednodušší,“ řekl Famin.

Alessandro Alunni Bravi, šéf týmu Sauber, poukázal na důležitost sjednocení pravidel a zohlednění rozdílů v nákladech na život v různých zemích. „Během posledních tří, čtyř let implementace jsme se hodně naučili. Cílem bude vyhnout se oblastem, které mohou mít různý výklad od týmů, zejména definici aktivit F1 nebo ne-F1. Pro týmy jako jsme my, bude důležité zavést prvek, který by vyrovnal rozdíly v nákladech na život, protože existuje určitá nesrovnalost mezi náklady ve Švýcarsku a v jiných zemích. Myslím, že bychom měli všechny týmy postavit na stejnou úroveň, alespoň na začátku, a rozdíl bude ve schopnostech lidí a kvalitě práce,“ řekl Alunni Bravi.

Jedním z dalších diskutovaných aspektů bylo zařazení mateřské dovolené a zábavy pro zaměstnance do rozpočtového stropu, což se některým týmům nelíbilo. V případě mateřské dovolené se obávali, že by to mohlo odradit týmy od najímání žen. U zábavy pro zaměstnance panovaly obavy, že by to mohlo vést k situaci, kdy by týmy musely volit mezi zábavou pro zaměstnance a šetřením peněz na výkon.

FIA nyní jasně uvedla, že tyto položky zůstanou od roku 2026 mimo rozpočtový strop. Vedoucí finančních regulací pro jedno-seater závody ve FIA, Federico Lodi, vysvětlil: „Během diskuse s týmy se zvažovalo zařazení různých výjimek, včetně mateřské/otcovské dovolené a zábavy, do rozpočtového stropu. Toto bylo výměnou za odpovídající zvýšení rozpočtového stropu, které by týmům umožnilo nadále financovat programy mateřské/otcovské dovolené a zábavné akce bez dopadů na rozpočtový strop. Na posledním zasedání F1 Komise však bylo jednomyslně dohodnuto, že tyto náklady by měly zůstat mimo rozpočtový strop.“

Diskuse mezi týmy a FIA o rozpočtovém stropu pokračují, přičemž motoristický řídící orgán pracuje na finalizaci regulací – jak v rámci stanovení výše rozpočtového stropu, tak i toho, co do něj spadá a co ne.