Protest Haasu je neplatný. Alonso má zpět 7. místo z USA

Sportovní komisaři po přezkoumání uznali, že protest týmu Haas vůči Alonsově Alpinu je neplatný, a neplatný je tím pádem také trest, který Alonso dostal. Ve výsledcích GP USA se Alonso vrací na sedmí místo.

Štítky: Fernando Alonso GP USA Zveřejněno 28. 10 2022 — Tomáš Richtr

Alonsovi se během Velké ceny USA nejprve uvolnilo a pak úplně upadlo zpětné zrcátko. Ředitelství závodu na to nijak nereagovalo, a tak po závodě tým Haas podal protest, který sportovní komisaři uznali. ALonso dostal časový trest a vypadl ze sedmého místa mimo body.

S tím se ale Alonsův tým Alpine nehodlal smířit. A tak sám podal protest. Narážel na to, že Haas ten svůj podal mimo povolené půlhodinové časové okno – jinými slovy: pozdě. Sportovní komisaři to věděli a ve svém přijetí protestu Haasu na to také upozornili s tím, že Haas neměl rozumnou možnost podat protest dříve.

V USA už ale bylo pozdě po skončení závodu, a tak se protest Alpinu projednával až ve čvrtek před Velkou cenou Mexika. Během projednávání došlo k zajímavému zvratu, který nakonec vyústil v zamítnutí úplně původního protestu Haasu, a tím pádem zrušení trestu pro Fernanda Alonsa.

Cesta k tomuto finálnímu rozhodnutí byla hodně kostrbatá: komisaři totiž zamítli protest Alpinu (proti protestu Haasu). Podávat protest proti protestu totiž nejde. Alpine měl správně podat odvolání k Mezinárodnímu odvolacímu soudu (což nestihl). A nebo požádat o přezkoumání výsledků a rozhodnutí. To lze ale pouze tehdy, pokud se objeví nějaké NOVÉ skutečnosti. A objevily!

Vyšlo totiž najevo, že Haas nestihl podat svůj původní protest, protože mu bylo při dotazování hlavním sportovním komisařem řečeno, že má na protest hodinu (místo půl hodiny). Druhou novou skutečností je zjištění, že neexistovaly rozumné důvody, aby Haas nepodal svůj protest ve správném, půlhodinovém termínu.

Ve stínu těchto dvou skutečností sportovní komisaři uznali právo Alpinu na přezkoumání výsledků GP USA. A během tohoto přezkoumání zamítli původní protest Haasu. A tím pádem zrušili trest pro Alonsa.