Plné znění dopisu, ve kterém McLaren volá po přísném potrestání Red Bullu

V probíhající kauze překročení rozpočtového stropu týmem Red Bull v loňské sezoně nyní FIA uvažuje, jak jej potrestat. McLaren u FIA lobuje za to, aby byl trest přísný. Přinášíme plné znění dopisu, který šéf McLarenu Zak Brown zaslal prezidentovi FIA Mohammedu Benovi Sulayemovi a šéfovi F1 Stefanu Domenicalimu.

Štítky: Finance Pravidla Zveřejněno 20. 10 2022 — GPF1.cz

Pro: Mohammed Ben Sulayem
Kopie: Stefano Domenicali
Kdy: 12. října 2022

Vážený Mohammede,

v návaznosti na můj předchozí dopis a nyní, když máme více informací, bych se chtěl na danou záležitost zaměřit úžeji.

Za prvé, máme maximální respekt a důvěru ke způsobu, jakým FIA vedla proces stanovení nákladového stropu. Tleskáme přístupu, který byl velmi kooperativní a transparentní, a velmi si vážíme práce, kterou Federico a jeho tým odvedli. Chápeme, že tento proces je náročný jak pro FIA, tak pro týmy, ale jeho význam pro udržení dobrého jména F1 u fanoušků, sponzorů a dalších investorů je zásadní, a proto je nezbytné, aby bylo jeho řízení a kontrola silné.

Proč je rozhodování o (případném) trestu pro Red Bull nesmírně těžké

Nyní, když chápeme situaci s výdaji různých týmů, musíme v rychlosti sdělovat následná opatření a tresty, abychom zachovali integritu F1 a pravidel, která je nutné dodržovat. Je nanejvýš důležité, aby byl rozpočtový strop i nadále kontrolován vysoce transparentním způsobem, a to jak z hlediska podrobností o případných porušení, tak i souvisejících sankcí. Důležité bude také pochopit, zda po prvním celém roce fungování a vyšetřování systému bude třeba některé záležitosti nebo klíčové poznatky dále vyjasnit. Opět platí, že veškeré poznatky a poučení by měly být sdíleny napříč VŠEMI týmy – nesmí zde být prostor pro kličky.

Jak ukázalo šetření, z deseti prověřovaných týmů bylo sedm shledáno v naprostém souladu s pravidly rozpočtového stropu. Jeden tým se provinil menším překročením výdajů plus porušením postupů a další dva týmy rovněž porušily postupy. Porušení nadměrných výdajů a případně i procedurální porušení představují podvádění, protože poskytují významnou výhodu v rámci technických, sportovních a finančních předpisů.

FIA vedla mimořádně důkladný, vstřícný a otevřený proces, dokonce nám byla poskytnuta roční generální zkouška s dostatečnou možností požádat o jakékoli vysvětlení, pokud by byly detaily nejasné. Není tedy důvod, aby nyní jakýkoli tým říkal, že je překvapen.

McLaren lobuje u FIA: Red Bull podvádí

Pointa je, že každý tým, který přečerpal, získal nespravedlivou výhodu při vývoji vozu v aktuálním [2022] i následujícím roce [2023].

Nedomníváme se, že by pohá pokuta byla vhodným trestem za porušení pravidel o nadměrném utrácení nebo za závažné porušení postupů, v těchto případech je jednoznačně nutný sportovní trest, který určí FIA. Navrhujeme, aby překročení výdajů bylo potrestáno snížením limitu nákladů týmu v roce následujícím a aby se trest rovnal překročení výdajů plus další pokuta, tj. překročení výdajů o 2 miliony dolarů v roce 2021, které je zjištěno v roce 2022, by mělo za následek odečtení 4 milionů dolarů v roce 2023 (2 miliony dolarů na vyrovnání překročení výdajů plus pokuta 2 miliony dolarů). Pro kontext: 2 miliony dolarů představují 25-50 % navýšení ročního rozpočtu na vývoj vozů, a měly by tedy významný pozitivní a dlouhodobý přínos.

Kromě toho se domníváme, že pokud by došlo k menšímu překročení výdajů, měla by být udělena sportovní penalizace ve výši 20 % snížení času na počítačové simulace CFD a aerodynamický tunel. Ty by měly být uplatněny v následujícím roce, aby se zmírnila nespravedlivá výhoda, kterou tým má a bude mít i nadále.

Abychom zabránili tomu, že týmy budou hromadit a využívat multiplikační efekt několika drobných porušení pravidel o překročení výdajů, navrhujeme, aby druhé drobné porušení pravidel o překročení výdajů automaticky posunulo tým do kategorie závažného porušení pravidel.

V centru překročení rozpočtu je výplata konstruktéra Adriana Neweyho

A konečně, vzhledem k příslušným financím se 5% hranice pro menší překročení výdajů zdá být příliš velkou odchylkou, navrhujeme, aby byla vhodnější nižší hranice, například 2,5 %.

Na závěr bych rád odkázal na nedávný citát Martina Brundela: “…systém rozpočtových stropů je geniální, pokud jde o jeho přínos, jako základního kamene toho, proč je dnes formule 1 lepší, než kdy podle mého názoru byla….”

S Martinem naprosto souhlasím, zavedení rozpočtových stropů bylo ve skutečnosti jedním z hlavních důvodů, proč jsme v posledních letech přilákali do F1 nové akcionáře a investory, kteří v něm vidí způsob, jak podpořit finanční a sportovní fair play. Proto je pro integritu a budoucnost F1 velmi důležité, abychom byli při zavádění pravidel rozpočtových stropů velmi důslední.

S pozdravem,

Zak Brown
CEO