Hrozba neúčasti v závodech kvůli rozpočtovým stropům a inflaci je neprofesionální vydírání

Formule 1 zavedla rozpočtové stropy. Ve stínu vysokých inflací a rostoucích nákladů manažeři některých týmů vyhrožují, že nebude-li rozpočet navýšen, řada stájí se nezúčastní několika velkých cen v závěru sezony. Britský novinář Jim Wright je ale těmito výhružkami pohoršen. Má je za vydírání a připomíná, že tým formule 1 prostě jen musí reagovat tak, jako každá jiná firma. Ne fňukat.

Štítky: Finance Zveřejněno 10. 06 2022 — GPF1.cz

V současné době je možné slyšet stížnosti větších týmů a manažerů jezdců formule 1 na finanční předpisy FIA a zejména na tolik propagovaný rozpočtový strop.

Než začneme diskutovat o úpravě jakéhokoli stanoveného limitu nákladů, je třeba zdůraznit, že podmínkou vstupu do mistrovství světa formule 1 FIA je výslovný souhlas každého účastníka F1 s dodržováním předpisů stanovených FIA prostřednictvím jasného procesu stanoveného ve stanovách našeho sportu.

To znamená plné dodržování technických předpisů, sportovních předpisů a od roku 2022 i finančních předpisů. Žádné výjimky, žádné nejasnosti a už vůbec ne možnost vybrat si, kterými předpisy se chcete řídit – přihlásíte se k tomu, že budete konat podle tří vzájemně provázaných předpisů.

Takže slyšet komentáře od šéfů týmů, kteří vyhrožují, že nejméně sedm týmů se na posledních čtyřech závodech neukáže, protože limit nákladů je příliš nízký, je neupřímný mediální lobbing a podle mého názoru je to naprosto neprofesionální.

Ano, každý tým F1 se potýká s vážnými ekonomickými problémy a problémy v dodavatelském řetězci, které souvisejí s mezinárodní inflací, ale to platí i pro všechny ostatní formy podnikání, které se řídí finančními předpisy a konkurenčními tržními podmínkami.

Finanční předpisy FIA vstoupily v platnost, stejně jako v mnoha jiných profesionálních sportech, kvůli nutnosti snažit se udržet sportovní integritu a zdánlivou rovnost.

Jejich cílem je zabránit tomu, aby týmy financované státem nebo miliardáři zničily strukturu sportů, které se vyvíjely po desetiletí s obrovskou základnou věrných fanoušků a které představují vrchol sportovních soutěží.

Finanční předpisy mají chránit náš sport a v případě F1 zachovat jeho pověst jako vrcholné formy motoristického sportu. Přijměme to spíše jako pozitivní vývoj než jako něco, co by v motorsportu nemělo mít místo.

Mluvím o tom s určitými znalostmi díky své práci ve Formuli E, která je ve zkušebním období zavádění nákladového stropu a rozumných finančních pravidel fair play ve vrcholovém elektrickém šampionátu. Velká část práce a poznatků z implementace F1 byla přenesena do Formule E.

Viděl jsem velmi důkladný, promyšlený a realistický soubor pravidel, který byl stanoven na základě konzultací se soutěžícími a pod kvalifikovaným vedením Federica Lodiho, šéfa finančních předpisů FIA.

Když pomineme mé osobní myšlenky týkající se výjimek z nákladového stropu F1 (naštěstí pod vedením Alejandra Agaga máme ve Formuli E mnohem, mnohem méně výjimek, takže zveřejněné údaje o nákladovém stropu se skutečně rovnají celkovým nákladům týmů vynaložených za účelem nasazení páru závodních vozů a účasti v závodech), podívejme se na to, jak byl údaj o nákladovém stropu odvozen, a na důsledky inflace a směny měn.

Týmy F1, Liberty Media a FIA se dohodly, že oficiální měnou F1 je americký dolar (pro Formuli E je to euro), a to na základě toho, že platby promotérů F1 jsou v dolarech a tradiční nákladové položky, jako jsou platy jezdců, jsou v dolarech.

Týmy mají pro rok 2022 k dispozici rozpočtový limit ve výši 140 milionů dolarů, z něhož musí řídit všechny své výdaje podle parametrů dohodnutých rozpočtových položek. Vše je velmi jasné, a jak jsem již řekl, podle mých zkušeností jsou tato nařízení dobře napsaná a formulovaná na základě správných účetních postupů.

Kromě toho existují přísné sankce pro prokázané přestupky, které mají řadu sportovních a finančních důsledků. Vrcholní manažeři týmu, jako je ředitel týmu a finanční ředitel, mají osobní odpovědnost, stejně jako celý tým.

Vstupem do mistrovství světa formule 1 se tým (a tím i jeho šéf) zavazuje dodržovat tyto předpisy a je si vědom problémů, které mu hrozí, pokud je poruší – stejně jako si je vědom řady trestů, které mohou být uloženy za sportovní nebo technické nesrovnalosti.

Již dříve jsme se zmiňovali o inflaci a jsem si vědom toho, že položky, jako jsou polovodiče a další automobilové komponenty, které jsou součástí současného celosvětového dodavatelského řetězce automobilového průmyslu, podléhají inflačnímu nárůstu cen, z něhož by se každému finančnímu řediteli klížily oči.

Stejně tak existují podobné problémy, pokud jde o náklady na dopravu, cestovní náklady atd., ale to je jistě součástí řízení týmu F1, stejně jako jakéhokoli jiného podniku.

Hledání alternativních dodavatelů, omezování některých oblastí podnikání, přijímání menšího počtu lidí na závody; zvyšování efektivity je umění dobrého řízení, které se v době vysoké inflace vždy zintenzivní.

Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že horní hranice nákladů F1 je v amerických dolarech, týmy F1 výrazně profitovaly ze silného dolaru vůči měnám, jako je euro (zhruba 15 % v průběhu posledních 12 měsíců) a libra (13 %). V reálném vyjádření jsou na tom tedy týmy F1 podstatně lépe, protože jejich 140 milionů dolarů je nyní více než v době, kdy byl limit stanoven.

Šéfové týmů se během Velké ceny Monaka vyjadřovali různě, ale jedním z nejhlasitějších byl Christian Horner, který by si měl zapamatovat, co řekl v roce 2020: „Myslím, že se musíte dívat na to, co je správné pro byznys, a někdy vlastní zájmy převáží nad zájmy sportu.“

A to je to hlavní: v F1 je nutné omezit náklady, aby se zajistilo, že sport v dobrých i špatných časech nejen přežije, ale bude i vzkvétat a že budeme mít košatou startovní listinu dobře financovaných, ziskových a atraktivních týmů, které budou představovat skutečné franšízové příležitosti.

Autor textu: Jim Wright