Bude konečně jasno?! FIA vydala přesné pokyny pro předjíždění v zatáčkách

FIA konečně zveřejnila oficiální pokyny pro předjížděcí manévry na trati během víkendů formule 1.

Štítky: FIA Pravidla Zveřejněno 24. 04 2022 — Jiří Košta

Řídící orgán vydal dokument, kde je upozornil, co mohou a nemohou dělat.

‚Driving Standards Guidelines‘ byly vydány před Grand Prix Bahrajnu v reakci na žádost jezdců velkých cen, aby lépe porozuměli tomu, jaké faktory brali sportovní komisaři v úvahu při posuzování incidentů.

FIA poznamenala: „Aby se předešlo pochybnostem, toto jsou pouze pokyny, které mají sportovním komisařům pomoci při rozhodování a jsou nezávazné.

Veškerá rozhodnutí sportovních komisařů budou činěna v souladu s Mezinárodním sportovním řádem FIA ve spojení se všemi příslušnými předpisy platnými pro formuli 1.”

Dokument nastiňuje, co jezdci mají a co nesmí dělat, když jde o předjíždění soupeře.

Pro předjíždění na vnitřní straně zatáčky

Od předjížděného vozu je požadováno, aby poskytlo předjíždějícímu vozu dostatečný prostor. Předjíždějící vůz musí mít značnou část vozu vedle předjížděného vozu a předjížděcí manévr musí být proveden bezpečným a kontrolovaným způsobem, přičemž umožňuje vozu jasně zůstat v mezích trati.

Při zvažování toho, co je „významnou částí“ pro předjíždění na vnitřní straně zatáčky, mezi různými faktory, na které budou sportovní komisaři při uplatňování svého uvážení přihlížet, zváží, zda jsou přední pneumatiky předjížděného vozu vedle sebe, ale ne později, než při apexu zatáčky.

Pro předjíždění mimo zatáčku

Od předjížděného vozu je požadováno, aby poskytlo předjíždějícímu vozu dostatečný prostor. Předjíždějící vůz musí mít značnou část vozu vedle předjížděného vozu a předjížděcí manévr musí být proveden bezpečným a kontrolovaným způsobem, přičemž umožňuje vozu jasně zůstat v mezích trati.

Při zvažování toho, co je „významnou částí“ pro předjíždění na vnější straně zatáčky, mezi různými faktory, na které budou komisaři při uvážení přihlížet, zváží, zda je předjíždějící vůz před druhým. Předjížděný vůz musí být schopen projet zatáčku a přitom zůstat v mezích trati.

Předjíždění v šikanách

Výše uvedené pokyny platí obdobně pro každou zatáčku. Jak již bylo dříve oznámeno, směrnice také potvrdily, že FIA ​​ukládá přísné vymáhání limitů na trati, překážek a odpovědnosti jezdce „jasně vrátit“ jakoukoli výhodu získanou při opuštění trati.